We are 3CX Certified Partner..

บริษัท บิง คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น 3CX Certified Partner ในการเป็นผู้จำหน่าย ติดตั้งและให้บริการโซลูชั่น IPPBX ของ 3CX แบบครบวงจร พร้อมอุปกรณ์เสริมต่างๆ


3CX-partner-300x251