Yeastar GSM Gateway กล่องเดียว รองรับได้สูงสุด 16 SIM

Gsm_Neogate

ติดตั้ง Yeastar GSM Gateway กล่องเดียว สามารถใส่ SIM ได้สูงสุดถึง 16 SIM ประหยัดไฟฟ้า ติดตั้ง และบำรุงรักษาง่าย เหมาะสำหรับหน่วยงานที่ต้องการสื่อสารผ่านเครือข่าย GSM หรือ 3G เป็นหลัก